SOSmatematik har udviklet en samling af noter til dig, der selv ønsker at læse op på beviser og opgavetyper. Noterne er både en stor hjælp i løbet af året, og når du skal forberede dig til eksamen.